XBDF

آسمان که به زمین نیامده؛ یک برد استقلال را صدرنشین می‌کندبهتاش فریبا: فرهاد شخصا با مهاجمانش تمرین ک

آسمان که به زمین نیامده؛ یک برد استقلال را صدرنشین می‌کند …

07/12/2021 · آسمان که به زمین نیامده؛ یک برد استقلال را صدرنشین می‌کند/ تیم مجیدی مشکل گلزنی دارد/ از بازی با پیکان شروع کنید

آسمان که به زمین نیامده؛ یک برد استقلال را صدرنشین می‌کند …

07/12/2021 · آسمان که به زمین نیامده؛ یک برد استقلال را صدرنشین می‌کند/ تیم مجیدی مشکل گلزنی دارد/ از بازی با پیکان شروع کنید … باید شخصا بایستد و زمان بگذارد و با ژستد و بقیه تمرین کند. باید وقت بگذارد.

آسمان که به زمین نیامده؛ یک برد استقلال را صدرنشین می کند …

بهتاش فریبا: فرهاد شخصا با مهاجمانش تمرین کند آسمان که به زمین نیامده؛ یک برد استقلال را صدرنشین می کند/ تیم مجیدی مشکل گلزنی دارد!/

مصاحبه

. | مصاحبه – صفحه نخست

برچسب‌ها: