XBDF

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز

آبِ آتشگون: حافظ

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. ساقیا یک جرعه‌ای زان آب آتشگون که من. در میان پختگان عشق او خامم هنوز. از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن. می‌زند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز. پرتو روی …

درد عشق – محمد رضا شجریان و محمد موسوی

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ساقیا یک جرعه‌ای زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز ***** درآ که در دل خسته توان درآید باز بیا که در تن مرده روان درآید باز بیا که فرقت تو …

معنی سرانجام | لغت‌نامه دهخدا

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن . حافظ. روز اول رفت دینم در سرزلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. حافظ. || (اِ مرکب ) اسب و سامان .

انواع “تا” در ادبیات فارسی

روز اول رفت دینم بر سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز تا که را خون دل از دیده روان خواهد شد

غزل پختگان عشق – فال حافظ

روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز . روز نخستین عاشقی، دینم در کار دو گیسوی بافته تو از دست رفت و هنوز نمی‌دانم که پایان کار من در این عشق چه خواهد شد.

اینجا برای من حافظیه شاید…

برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز. بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. روز اول رفت دینم در سر زلفین تو. تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان

نیست آرامم هنوز

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز … پرتو روی تو تا در خلوتم دید آف تا ب. می‌رود چون س ای ه هر دم بر در و بامم هنوز. نام من رفته‌ست روزی بر لب …

غزل ۲۶۵- برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز – مستانه

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ساقیا یک جرعه‌ای زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز

دیوان حافظ/برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز – ویکی‌نبشته

بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز ۲۶۶ روز اوّل رفت دینم در سر زلفین تو: تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ساقیا یک جرعهٔ زان آب آتشگون کمن: در میان پختگان عشق او خامم هنوز

و هنوز …

و هنوز … تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم … هنوز … !

محمد رضا شجریان و محمد موسوی – درد عشق

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ساقیا یک جرعه‌ای زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز ***** درآ که در دل خسته توان درآید باز بیا که در تن مرده روان درآید باز بیا که فرقت تو …

غزل ۲۶۵ : برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز – باده ی دل

روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. ساقیا یک جرعه‌ای زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز

و هنوز … | بهمن ۱۳۹۳

و هنوز … تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم … هنوز … !

تمنای لبت – برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز – غزل 265 – 295 …

غزل به قلم علامه قزوینی : برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. ساقیا یک جرعه‌ای زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز. از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن می‌زند هر …

قرار 88

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز. از خطا گفتم شبی موی تو را مشک ختن می زند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز

شهریار عشق | حافظ

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز … می‌زند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب … اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز در ازل داده‌ست ما را ساقی لعل لبت …

بهترین اشعار برای تو که نیستی | حافظ

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز . ساقیا یک جرعه‌ ای … اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. در ازل داده‌ ست ما را ساقی لعل لبت … اید را برای من ارسال نموده تا با ذکر نام شاعر در این دفتر …

. تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز… #حافظ_جان …

Jan 20, 2019 – 30 Likes, 2 Comments – ?????? ??????? & ?????? ? (@jasmincrochetandcrafts) on Instagram: “.⠀ تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز…⠀ #حافظ_جان⠀ .⠀ #WIP⠀⠀ .⠀⠀ #به_ما_تکیه_کنید ما پشت…”

‫خلوتگه خیال – برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام …

برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ساقیا یک جرعه‌ای زان آب آتشگون که من در میان پختگان…

‫برنیامد از تمنای… – هزار و نود و پنج روز، روزه داری چرا …

برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز روز اول رفت دینم از سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان جان به غم هایش سپردم…

برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی

برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز. بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. روز اول رفت دینم در سر زلفین تو. تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. ساقیا یک جرعه ای زان آب آتشگون که من. در میان پختگان …

بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز

برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز روز اول رفت دینم در سر زلفین …

. تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز… #حافظ_جان …

2019-jan-20 – 30 Likes, 2 Comments – ?????? ??????? & ?????? ? (@jasmincrochetandcrafts) on Instagram: “.⠀ تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز…⠀ #حافظ_جان⠀ .⠀ #WIP⠀⠀ .⠀⠀ #به_ما_تکیه_کنید ما پشت…”

حسین پروفایل

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز … پرتــــو روی تو تــا در خلــوتم دید آفتـــاب … اهل دل را بوی جــان می‌آید از نامم هــنوز در ازل داده ا‌ســت مــا را ساقـــی لعل لبت …

غزل دویست وشصت وپنجم حافظ برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز

غزل دویست وشصت وپنجم حافظ. برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز

معنی قید زمان | پارسی ویکی

قید زمان هنوز، در اصطلاح دستوریان، قید زمان مختص و مفرد است و اهل لغت آن را “تاکنون” و “تا حالا” و “تا این زمان” معنی می‌کنند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,